دانستنی های صنعت چاپ و تبلیغات

دانستنی ها چاپ و تبلیغات

دانستنی ها چاپ و تبلیغات دانستنی از وب سایت چاپ رازک https://chaprazak.ir/


دانستنی های صنعت چاپ و تبلیغات

اندازه های استاندارد کاغذ و مقوا

براساس استاندارد جهانی ، دستگاه های چاپ براساس تقسیم بندی مبتنی براندازه ، دسته بندی می شوند و واحد اندازه گیری آن را ورق می گویند . حداکثر اندازۀ یک ورق 35×50 است و به ماشین چاپی که بتواند این اندازه را قبول کند ماشین یک ورقی می گویند. اندازه های دیگر براساس جدول روبرو تعریف شده اند و دانستن آن بسیار اهمیت دارد.

لازم به ذکر است که تقریباً تمام این ماشین های چاپ درایران موجود می باشد ولی اندازۀ 6و 5/6 ورقی و بالاتر با تعداد بسیار محدودی درایران یافت می شود. شماره متداول درایران عبارتنداز: 600×90، 100×70، 12×80، 51×70، (چسب دار) و اندازه های کوچک تر اندازه های بزرگ تر به دست می آیند، برش انواع کاغذ و مقوا ازیک استاندارد بسیار ساده پیروی می کنند و برای حداقل پرت درنظر گرفته می شود.

اندازه های دیگری نیز وجود دارد که براساس استاندارد جهانی برای برش کاغذ به کار می رود و بیشتر برای رسیدن به اندازه A4  کاغذ ازطرف طول نصف می شود با این تفاوت که اندازۀ اصلی کاغذ 9/118×1/84  سانتی متراست و A0  گفته می شود.

ابعاد استاندارد کاغذ دانستنی از وب سایت چاپ رازک https://chaprazak.ir/
ابعاد استاندارد کاغذ
دانستنی از وب سایت چاپ رازک https://chaprazak.ir/

 

 

نکتۀ مهم ( تعریف کناره):

کناره قسمتی از ازکاغذ یا مقوا ست که ( به هردلیل) دریک پروژه مورد استفاده قرارنگرفته ولی می توان از آن درسایرکارهای چاپی استفاده کرد. برای مثال همان طوری که درشکل ملاحظه می شود برش ما 120×80 یک اندازه 38×34  است که دراین برش به اندازۀ 18×70  سانتی متر کناره تولید می شود.

درتیراژهای پایین شاید این کناره خیلی مورد توجه نباشد ولی درتیراژ های بالا همین کناره گاه از نظر مقدار بسیار قابل توجه است.

قطع کتاب

قطع ها واندازه های مختلف کتاب درسراسردنیا براساس ابعاد کاغذهای موجود ایجاد شده است واین مهم به دلیل کاهش دورریز(پرت) کاغذ و استفادۀ بهینه از حداکثر فضای موجود کاغذ ورقی است.

برخی ازکتاب های خارجی درقطعی غیرازآن چه دراین جا آمده است وجود دارند. چنان چه با کاغذهای موجود درایران چنین قطعی را درنظر داشته باشید، دو ریز(پرت) آن بسیار زیاد خواهد بود. ظاهراً درخارج از کشور، بسیاری از ناشران با تولید کنندگان لازمۀ آن دورریز(پرت) زیاد کاغذ است که کار پرهزینه ای خواهد بود

بنا براین به دلیل این که 2 نوع کاغذ ورقی با ابعاد 70×10 و 60×9 درایران موجود است و با توجه به این که مصرف کاغذ یکی از پرهزینه ترین موارد یک پروژه چاپی است ، اندازه های استانداردی استخراج شده است که با رعایت این ابعاد، دورریز(پرت) کاغذ به حداقل می رسد.

 

قطع کتاب دانستنی از وب سایت چاپ رازک https://chaprazak.ir/
قطع کتاب
دانستنی از وب سایت چاپ رازک https://chaprazak.ir/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *