پاکت افست خدماتی از وب سایت چاپ رازک https://chaprazak.ir

پوششی برای نگهداری

پاکت افست

_

پاکت افست پوششی هست برای مرتب نگه داشتن اوراق و مدارک که جلوگیری میکند از تا خوردن کاغذ و در ابعاد مختلف استاندارد تهیه میشود که موارد در سطر پایین پایین اشاره شده است.

خدمتی برای حافظت و نظم اوراق و سربرگ های شرکت که جزئی از خدمات چاپ افست در وب سایت چاپ رازک می باشد.

 • پاکت A3
 • مدل پاکتکیفی -کیسه ای-نامه
 • جنس پاکتتحریر-گلاسه -کتان-گرافت-کارتی
 • گرماژ متریال 80 -135 -140-120
 • پاکت A4
 • مدل پاکت کیفی -کیسه ای-نامه
 • جنس پاکت تحریر-گلاسه -کتان-گرافت-کارتی
 • گرماژ متریال 80 -135 -140-120
 • پاکت A5
 • مدل پاکتکیفی -کیسه ای-نامه
 • جنس پاکتتحریر-گلاسه -کتان-گرافت-کارتی
 • گرماژ متریال80 -135 -140-120
 • پاکت CD
 • ابعاد پاکت16x38.4
 • جنس پاکتسلفون مات - گللاسه یووی

پاکت افست

 • Max. file size: 64 MB.
 • 0 تومان