محافظ برای اثر

پاسپارتو در هنر و قابسازی به قطعه ای مقوایی یا چوبی  با برش 45 درجه اطلاق می شود که به صورت حاشیه ای دور تا دور عکس یا اثر هنری قرار می گیرد و یک فضای تنفس بین قاب و اثر هنری ایجاد می کند که دو کاربرد دارد:

1.محافظت از عکس یا اثر هنری 2.افزایش زیبایی و ایجاد جلوه بصری

بخش دکوراتیو قسمت از وب سایت چاپ رازک می باشد که بخشهای متنوعی را در خود دارد عنوان زیادی در راه است