Digital folder
_

فولدر دیجیتال

پوشش برای چارت مجموعه 

فولدر پوشش و ابزرای هست که از طریق آن می توانید ،دسته ای از اوراق و اسناد را به صورت منظم و مرتب در یک فضا بسیار شکیل با طراحی های متفاوت داشته باشید این یکی از خدمات دیجیتال وب سایت چاپ رازک می باشد

فولدر دیجیتال خدماتی از وب سایت چاپ رازک https://chaprazak.ir

فولدر دیجیتال

  • عطف فولدر 0.5 سانتی متر به صورت استاندارد می باشد.
  • Max. file size: 20 MB.
  • 0 تومان