ساک تبلیغاتی افست خدماتی از وب سایت چاپ رازک https://chaprazak.ir

بگ شاپ – شاپینگ بگ

ساک تبلیغاتی افست

_

ساک دستی تبلیغاتی، به عنوان نوعی بسته بندی و یا حتی در برخی موارد خود نیز به عنوان نوعی هدیه تبلیغاتی، خصوصاً در یک دهه گذشته جایگاه خاصی پیدا کرده است . ساک دستی های کاغذی با انواع کاغذ گلاسه، مقوای پشت طوسی و یا گرافت ساخته می شود که دو نوع گلاسه و مقوای پشت طوسی به منظور استحکام بیشتر باید با سلفون روکش شود.

برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان وب سایت چاپ رازک تماس بگیرید

 • مدل شماره 9ارتفاع 24 / عرض 34 / عطف 11
 • طرح و مدل اختصاصی
 • تیراژ عمومی 5000/2000/1000
 • مدل شماره 5ارتفاع 35 / عرض 50 / عطف 15
 • مدل شماره 6ارتفاع 30 / عرض 45 / عطف 12
 • مدل شماره 7ارتفاع 45 / عرض 30 / عطف 12
 • مدل شماره 8ارتفاع 30 / عرض 40 / عطف 10
 • مدل شماره 1ارتفاع 38 / عرض 24 / عطف 9.5
 • مدل شماره 2ارتفاع26 / عرض16.5 / عطف 6.5
 • مدل شماره 3ارتفاع 23 / عرض 23 / عطف 9
 • مدل شماره 4ارتفاع 20 / عرض 20 / عطف 8

ساک تبلیغاتی

 • 0 تومان