نوعی تبلیغات تکثیری است با عمری کوتاه ، جهت بیان خبر و یا آگاهی دادن یک موضوع در(مدت زمان معلوم) با بیانی مستقیم و بدون واسطه ،جهت معرفی و ترغیب مخاطب برای استفاده از خدمات و اقلام مورد نظر،به صورتی که خبر و آگهی درج شده بر روی تراکت،نوید از یک تحول ،خبر مهم و یا یک جهش در فعالیت را دارا باشد.

تراکت دیجیتال یکی از خدمات وب سایت چاپ رازک می باشد.

تراکت دیجیتال خدماتی از وب سایت چاپ رازک https://chaprazak.ir

تراکت دیجیتال

  • 0 تومان