تراکت آویز خدماتی از وب سایت چاپ رازک https://chaprazak.ir

خاص ، جذاب و گیرا

تراکت آویزافست

_

تراکت آویز بسیار محبوب که به درب ها آویزان میشود و عموما به شکل مستطیل است که توسط یک سوراخ در بالای آویزکه به دستگیره درب به حالت تعلیق در خواهد آمد. و از جهتی این تراکت علیرغم اینکه بسیار ساده می باشد یکی از روش های بازاریابی با بازدهی بالا می توان یاد کرد.که یکی ازخدمات وب سایت رازک می باشد که چند نمونه در سطر پایین از تنوع این محصول نام برده شده است و تمامی عنوان ها سلفون مات می باشد

  • تراکت آویز ساده
  • تراکت آویز دورگرد
  • تراکت آویز عصایی
  • تراکت آویز پروانه ای
  • تراکت آویز 170 گرم
  • اتیکت آویز سلفون مات
  • اتیکت آویز گلاسه یووی
  • اتیکت لمینت برجسته
  • اتیکت لمینت برجسته طلاکوب

تراکت آویز افست

  • Max. file size: 64 MB.