Digital brochure
_

بروشور دیجیتال

معرفی محصول یا خدمات خود را دقیق و منسجم ارائه دهید

بروشور دیجیتال مجموعه اطلاعات جزئی و خاص در مورد خاصیت یک نوع محصول ، فواید و عملکرد های احتمالی آن ، نحوه مصرف ، قیمت آن ، تنوع رنگی (در صورت داشتن)و… در مجموع اطلاعاتی است که برای مصرف کننده مفید است و برای انتخاب محصول توسط مصرف کننده در آن در ج می گردد .

بروشور چند لت خدمتی از خدمات چاپ دیجیتال می باشد که قسمتی از امکانات وب سایت چاپ رازک می باشد

بروشور دیجیتال خدماتی از وب سایت چاپ رازک https://chaprazak.ir
بروشور دیجیتال خدماتی از وب سایت چاپ رازک https://chaprazak.ir

بروشور دیجیتال

  • این آیکن سلیقه ای می باشد و روی قیمت تمام شده تاثیر دارد
  • Max. file size: 64 MB.
  • 0 تومان