بروشور افست خدماتی از وب سایت چاپ رازک https://chaprazak.ir

مختصر و مفید

بروشورافست

_

بروشورافست مجموعه اطلاعات جزئی و خاص در مورد خاصیت یک نوع محصول ، فواید و عملکرد های احتمالی آن ، نحوه مصرف ، قیمت آن ، تنوع رنگی (در صورت داشتن)و… در مجموع اطلاعاتی است که برای مصرف کننده مفید است و برای انتخاب محصول توسط مصرف کننده در آن در ج می گردد .

بروشور چند لت خدمتی از خدمات چاپ افست می باشد که قسمتی از امکانات وب سایت چاپ رازک می باشد

 • حالت بروشور
 • دروازه ای
 • آکاردئونی
 • نوع متریال
 • تحریر 80 گرم
 • گلاسه 135 گرم
 • ابعاد استاندارد
 • 40x29 ) A3 )
 • 29x20 ) A4 )

بروشور افست

 • میتوانید یکی از 3 حالت انتخاب کنید.لازم به ذکر است نوع حالت انتخابی تاثیر به سزایی در طراحی دارد
 • Accepted file types: jpg, Max. file size: 64 MB.
 • 0 تومان