نگهداری خاطرات

آلبوم عکس به دفترچه ای با قطعه استاندارد گفته میشود که متشکل از صفحات مقوایی ضخیم و چسبناک می باشد که اصلا با جلد چرم یا جیر ساخته و تولید میشود.

این محصول خدمتی از خدمات وب سایت چاپ رازک می باشد.